anne karikatürleri:neresi gösterin, kirli dünya

Babanın yaptığı ve Annenin gördüğüİkindiden beri ayı gibi uyumak: iyice bir çocuktan tiksinmek