1 e 100 hatta 1 e 1000 girmeyen bu forex olayına ahmaktır resmen.