Sorular:

Bankaya tünel kazarak tavandan nasıl girilir?
Girilebilir ise kedi, kedi olalı bir fare nasıl tutulur?
Fare ise Miki fare midir?
Matkapla 5 metre beton tavan delinir mi?
Kedi kedi olalı böyle eziyet görmüşmüdür?